ویلای ساحلی

1 میلیاردو 250 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در مازندران

 

2 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا ساحلی با طرح رومی تریپلکس ساحلی

250 میلیون
شهر : سرخرود
مساحت : 115 مترمربع
زیربنا : 110 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در شمال ساحلی

4 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با طراحی ویژه و زیبا در شمال

2میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال داخل شهرک

1 میلیارد و 900 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا جنگلی با تمام امکانات در شمال

1 میلیارد و 900 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 980 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید خانه باغ ساحلی فول امکانات

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 731 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس در شمال ساحلی

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با تمام امکانات در شمال

 

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 730 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا مبله در سواحل زیبای چلندر

1 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 476 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا قطعه اول ساحلی با دید عالی و فول امکانات

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 1730 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال با استخر با تمام امکانات

650 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 328 مترمربع
زیربنا : 352 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی در سواحل محمود آباد

4 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا استخردار شهرکی ساحلی

1 میلیاردو 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه ساحلی در شمال

5 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 2800 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا از جاده تا ساحل با 2800 متر زمین

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 750 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک با استخر

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 770 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا فروشی ساحلی مازندران پلاک اول

690میلیون
شهر : نور
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد

خرید ویلا همکف لوکس داخل شهرکی آرام و چشم انداز زیبا

850 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا شهرکی نوساز ساحلی با 500 متر زمین 

4 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1100 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا لوکس و شهرکی در ساحل مازندران

8 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 3800 مترمربع
زیربنا : 1200 مترمربع
تعداد اتاق : 6 خواب

فروش ویلا با 3800 متر زمین جاده به ساحل

1 میلیارد و 350 میلیون
شهر : تنکابن
مساحت : 2345 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا از جاده به ساحل منطقه زیبای تنکابن

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : نور
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا داخل شهرک ساحلی ایزد شهر

550 میلیون
شهر : نور
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک ایزد شهر

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : نور
مساحت : 1060 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شمال کلنگی داخل شهرک برند

14 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 10000 مترمربع
زیربنا : 650 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا در شمال ایران ساحلی با 10000 متر زمین

1 میلیاردو 100 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک 3 خوابه

1 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شهرکی قواره چهارم ساحل شهرکی

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا لوکس فروشی شمال ساحلی داخل شهرک با نگهبانی

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا لوکس ساحلی دوبلکس فول مبله

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 385 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا ساحلی فروشی فول امکانات

1 میلیارد و 390 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی دوبلکس مبله با 700 متر زمین

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال خانه باغ مبله با تمام امکانات

7 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا در شمال ایران ساحلی استخردار و لوکس

3 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1600 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب
فروخته شد

فروش ویلا ساحلی قواره اول فول مبله

1 میلیاردو 250 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا شمال شهرکی با 400 متر زمین

5 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 1420 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال با  1420متر زمین

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی شهرکی با 400 متر زمین

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد

خرید ویلا لوکس و لاکچری با نمای چوبی و فول امکانات

4 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا در شمال - لوکس و لاکچری

4 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 750 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی در شمال داخل شهرک

1میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 6 خواب

خرید ویلا دوبلکس قواره اول دوبلکس داخل شهرک

6 میلیارد
شهر : محمود آباد
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 390 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

  ویلای دوبلکس محمود آباد قواره اول

12 میلیارد
شهر : محمود آباد
مساحت : 1680 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

ویلای دوبلکس داخل شهرک ساحلی محمودآباد با 1680 متر زمین – قواره اول

صفحه1 از2

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00

واژگان کلیدی

ارزان ترین ویلاها در شمال خرید آپارتمان خرید آپارتمان در شمال خرید آپارتمان شمال خرید ویلا خرید ویلا ارزان خرید ویلا جنگلی خرید ویلا جنگلی در شمال خرید ویلا در شمال خرید ویلا در مازندران خرید ویلا ساحلی خرید ویلا شمال خرید ویلا شهرکی خرید ویلا مازندران خرید ویلا مدرن خرید ویلای اقساطی خرید ویلای جنگلی خرید ویلای شهرکی شمال فروش آپارتمان درشمال فروش آپارتمان در مازندران فروش آپارتمان در نور فروش آپارتمان شمال فروش املاک شمال فروش ویلا آنلاین فروش ویلا به روز فروش ویلا جنگلی فروش ویلا داخل شهرک فروش ویلا در شمال فروش ویلا در مازندران فروش ویلا ساحلی فروش ویلا شمال فروش ویلا شهرکی فروش ویلا مازندران لوکس ترین ویلاها در شمال ویلا استخردار ویلا جنگلی ویلا در شمال ویلا دوبلکس ویلا ساحلی ویلا شمال ویلا شمال ارزان ویلا شهرکی ویلا فروشی لوکس شمال ویلا مازندران ویلا مبله ویلا مستقل ویلا نور ویلا نوشهر ویلا همکف گرانترین ویلاها در شمال
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی