ویلای ساحلی

4 میلیارد
شهر : نو
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 470 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا و فروش ویلا ساحلی در مازندران

3 میلیارد و 900 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 430 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا استخردار ساحلی در شمال

پانصد و پنجاه میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا نوساز ساحلی

200 متر زمین + 170 متر بنا

یک میلیارد و پانصد
شهر : رویان
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی

یک میلیارد و دویست و پنجاه هزار
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی در مازندران

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 630 مترمربع
زیربنا : 470 مترمربع
تعداد اتاق : 6 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1050 مترمربع
زیربنا : 420 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا در شهرک در سواحل زیبای دریای خزر

6 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال ساحلی استخردار

4 میلیلرد
شهر : نور
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 650 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با 650 متر زمین 

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا ساحلی همکف دوخوابه فول امکانات

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 316 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی در شمال

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 340 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در سواحل زیبای دریای خزر

1 میلیارد و 150 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 130 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با 600 متر زمین در شمال

4 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

فروش ویلا استخردار سواحل زیبای دریای خزر

2 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با 400 متر زمین داخل شهرک 

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : رستمرود
مساحت : 1100 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال مستقل با زمین بزرگ

1 میلیارد و 350 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا ساحلی در شمال 4 خوابه با 360 متر زمین

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 960 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال با 960 متر زمین و 250 متر بنا

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 380 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی و داخل شهرک با 380 متر زمین

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا لوکس ساحلی در  شمال

7 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا مدرن در سواحل زیبای مازندران

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شهرک ژوان ساحلی

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : ایزد شهر
مساحت : 740 مترمربع
زیربنا : 215 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا دوبلکس ساحلی زیر قیمت

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس سه خوابه با 500 متر زمین

250 میلیون
شهر : سرخرود
مساحت : 127 مترمربع
زیربنا : 110 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس ساحلی با قیمت مناسب

990 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا مبله داخل شهرک ساحلی

 

4 میلیارد و 600 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

ویلا فروشی لوکس در شمال با تمام امکانات

1 میلیاردو 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی در شمال

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال ساحلی با تمام امکانات

3 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا در سواحل زیبای دریای خزر

3 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی با تمام امکانات مجهز به سیستم هوشمند 

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش زیر قیمت ویلا ساحلی دلیل مهاجرت فول امکانات

1 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی سه خوابه در شمال

 

3 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی در شمال

1 میلیاردو 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال ساحلی با تمام امکانات

5 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1430 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا در سواحل زیبای دریای خزر

1 میلیاردو 250 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در مازندران

 

2 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا ساحلی با طرح رومی تریپلکس ساحلی

250 میلیون
شهر : سرخرود
مساحت : 115 مترمربع
زیربنا : 110 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در شمال ساحلی

4 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با طراحی ویژه و زیبا در شمال

2میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال داخل شهرک

1 میلیارد و 900 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا جنگلی با تمام امکانات در شمال

1 میلیارد و 900 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 980 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید خانه باغ ساحلی فول امکانات

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 731 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس در شمال ساحلی

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با تمام امکانات در شمال

 

صفحه1 از3

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی