ویلای ساحلی

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 730 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا مبله در سواحل زیبای چلندر

1 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 476 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا قطعه اول ساحلی با دید عالی و فول امکانات

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 1730 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال با استخر با تمام امکانات

650 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 328 مترمربع
زیربنا : 352 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی در سواحل محمود آباد

4 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا استخردار شهرکی ساحلی

1 میلیاردو 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه ساحلی در شمال

5 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 2800 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا از جاده تا ساحل با 2800 متر زمین

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 750 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک با استخر

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 770 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا فروشی ساحلی مازندران پلاک اول

690میلیون
شهر : نور
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد

خرید ویلا همکف لوکس داخل شهرکی آرام و چشم انداز زیبا

850 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا شهرکی نوساز ساحلی با 500 متر زمین 

4 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1100 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا لوکس و شهرکی در ساحل مازندران

8 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 3800 مترمربع
زیربنا : 1200 مترمربع
تعداد اتاق : 6 خواب

فروش ویلا با 3800 متر زمین جاده به ساحل

1 میلیارد و 350 میلیون
شهر : تنکابن
مساحت : 2345 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا از جاده به ساحل منطقه زیبای تنکابن

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : نور
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا داخل شهرک ساحلی ایزد شهر

550 میلیون
شهر : نور
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک ایزد شهر

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : نور
مساحت : 1060 مترمربع
زیربنا : 270 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شمال کلنگی داخل شهرک برند

14 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 10000 مترمربع
زیربنا : 650 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا در شمال ایران ساحلی با 10000 متر زمین

1 میلیاردو 100 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک 3 خوابه

1 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شهرکی قواره چهارم ساحل شهرکی

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا لوکس فروشی شمال ساحلی داخل شهرک با نگهبانی

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا لوکس ساحلی دوبلکس فول مبله

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 385 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا ساحلی فروشی فول امکانات

1 میلیارد و 390 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی دوبلکس مبله با 700 متر زمین

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال خانه باغ مبله با تمام امکانات

7 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد

ویلا در شمال ایران ساحلی استخردار و لوکس

3 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1600 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب
فروخته شد

فروش ویلا ساحلی قواره اول فول مبله

1 میلیاردو 250 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد

ویلا شمال شهرکی با 400 متر زمین

5 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 1420 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال با  1420متر زمین

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی شهرکی با 400 متر زمین

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
فروخته شد

خرید ویلا لوکس و لاکچری با نمای چوبی و فول امکانات

4 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا در شمال - لوکس و لاکچری

4 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 750 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی در شمال داخل شهرک

1میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 6 خواب

خرید ویلا دوبلکس قواره اول دوبلکس داخل شهرک

6 میلیارد
شهر : محمود آباد
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 390 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

  ویلای دوبلکس محمود آباد قواره اول

12 میلیارد
شهر : محمود آباد
مساحت : 1680 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

ویلای دوبلکس داخل شهرک ساحلی محمودآباد با 1680 متر زمین – قواره اول

6 میلیارد
شهر : ایزد شهر
مساحت : 1400 مترمربع
زیربنا : 730 مترمربع
تعداد اتاق : 6 خواب

فروش ویلا ساحلی لاکچری و خاص فول مبله استخردار

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : ایزد شهر
مساحت : 1107 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

 فروش ویلا ایزد شهر مبله شهرکی ساحلی

3 میلیارد
شهر : رویان
مساحت : 1100 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی 1100 متری شهرکی پلاک اول دریا

2 میلیارد
شهر : نور
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا شهرکی مازندران مبله سنددار با تمام امکانات و دسترسی به جاده اصلی

1 میلیاردو 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 540 مترمربع
زیربنا : 310 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا دوبلکس شهرک ساحلی با دید دریا و فول مبله

1 میلیاردو 800 میلیون
شهر : رستمرود
مساحت : 1137 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی درشمال رستمرود داخل شهرک 

1 میلیارد و 650 میلیون
شهر : متل قو
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 370 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی در مازندران داخل شهرک با نگهبانی 24 ساعته

1 میلیارد و 600 میلیون
شهر : ایزد شهر
مساحت : 1250 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا ساحلی داخل شهرک برند با دید دریا 

1 میلیاردو 400 میلیون
شهر : رامسر
مساحت : 844 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
فروخته شد

فروش ویلا در رامسر ساحلی 844 متری 

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی