ویلای شهرکی

410 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 165 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شمال جنگلی با نگهبانی

1 میلیارد و 150 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 130 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با 600 متر زمین در شمال

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال با370 متر زمین و 300 متر بنا

4 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

فروش ویلا استخردار سواحل زیبای دریای خزر

2 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با 400 متر زمین داخل شهرک 

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 215 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس سنددار در شمال با 330 متر زمین

1 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 361 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در استان مازندران

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

 خرید ویلا جنگلی سه خوابه  

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 284 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا جنگلی در شمال با دید جنگل و نورگیر عالی

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 850 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا با 850 متر زمین در شمال

 

790 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 530 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

 خرید ویلا جنگلی در شمال سه خوابه

900 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا باغ جنگلی در شمال با تمام امکانات

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا جنگلی دو خوابه مبله  

320 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 260 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا درمازندران با نگهبانی 24 ساعته

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا 4 خوابه دوبلکس مشرف به جنگل

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی دوبلکس

1 میلیارد و 350 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا ساحلی در شمال 4 خوابه با 360 متر زمین

800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا تربلکس  شهرکی جنگلی در استان مازندران

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 960 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال با 960 متر زمین و 250 متر بنا

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا لوکس ساحلی در  شمال

800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 460 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

فروش ویلا دوبلکس 5 خوابه در نوشهر

530 میلیون
شهر : نور
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 275 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا نوساز با زمین بزرگ در شمال

7 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا مدرن در سواحل زیبای مازندران

990 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 380 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال4 خوابه

280 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا لوکس در شمال با تمام امکانات

1 میلیاردو 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا لوکس با نمای مدرن داخل شهرک

370 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 290 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شهرک ژوان ساحلی

270 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 240 مترمربع
زیربنا : 130 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال با تمام امکانات

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : ایزد شهر
مساحت : 740 مترمربع
زیربنا : 215 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا دوبلکس ساحلی زیر قیمت

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس سه خوابه با 500 متر زمین

420 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 204 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی با تمام امکانات

350 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی داخل شهرک با نگهبانی

990 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا مبله داخل شهرک ساحلی

 

4 میلیارد و 600 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

ویلا فروشی لوکس در شمال با تمام امکانات

210 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 70 مترمربع
تعداد اتاق : 1 خواب

ویلا فروشی همکف با 250 متر زمین  

2 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا جنگلی شمال با تمام امکانات

850 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا فروشی لوکس شمال

 

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا در مازندران با دید جنگل فول امکانات

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 601 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا در مازندران با دید جنگل و داخل شهرک

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال ساحلی با تمام امکانات

1 میلیاردو 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا فروشی لوکس شمال

 

1 میلیارد و 150 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال داخل شهرک

850 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 530 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا لوکس با دید جنگل

صفحه1 از7

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی