ویلای شهرکی

3 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا فول امکانات داخل شهرک با دید بی نظیر جنگل

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 7 خواب

خرید ویلا شهرکی در شمال رو به جنگل

360 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال داخل شهرک

1 میلیاردو 250 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در مازندران

 

860 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 485 مترمربع
زیربنا : 218 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا باغ در شمال شهرکی

620 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 380 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش سه دستگاه ویلا دوبلکس در شمال

2 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا ساحلی با طرح رومی تریپلکس ساحلی

1 میلیاردو 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 929 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال

370 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا جنگلی سه خوابه در رویان

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1200 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با 1200 متر زمین

2 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با 900 متر زمین

3 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی با تمام امکانات و سند ششدانگ

5 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 8500 مترمربع
زیربنا : 2500 مترمربع
تعداد اتاق : 15 خواب

خرید ویلا فول امکانات در شمال با8500 متر زمین 

4 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با طراحی ویژه و زیبا در شمال

1 میلیارد و 900 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا جنگلی با تمام امکانات در شمال

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی داخل شهرک

1 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 560 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با تمام امکانات در شمال

 

290 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی و شهرکی

350 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس جنگلی داخل شهرک

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 730 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا مبله در سواحل زیبای چلندر

550 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی دوبلکس داخل مجموعه با نگهبانی

350 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 240 مترمربع
زیربنا : 165 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شمال با دید کامل جنگل و داخل شهرک

1 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 476 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا قطعه اول ساحلی با دید عالی و فول امکانات

800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 520 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شهرکی با دید جنگل در مازندران

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا تربلکس با نگهبانی و دید کامل جنگل

8 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 2500 مترمربع
زیربنا : 2000 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلای لاکچری با دو استخرومحوطه سازی بسیار عالی

230 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 4000 مترمربع
زیربنا : 100 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید 9 دستگاه ویلا در محمود آباد جنگلی

580 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 850 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 296 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

معاوضه ویلا با تهران و یا مناطق برتر کرج

4 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا استخردار شهرکی ساحلی

1 میلیاردو 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه ساحلی در شمال

430 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 390 مترمربع
زیربنا : 130 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا داخل مجموعه استخردار شمال

560 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 540 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

معاوضه ویلا در شمال با تهران با 540 متر زمین

2 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1600 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا در شمال فول امکانات با 1600 متر زمین مجهز به روف گاردن

550 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 520 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا استخردار همکف در شمال

3 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 750 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک با استخر

2 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا سوپر لوکس جنگلی با استخر و نهر مصنوعی

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 770 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا فروشی ساحلی مازندران پلاک اول

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 420 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا در مازندران جنگلی

700میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا فول فرنیش با روف گاردن در شمال

1میلیاردو 100 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 365 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا جنگلی 4 خوابه در شمال

360 میلیون
شهر : متل قو
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا شهرکی 4 خوابه در متل قو

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 750 مترمربع
زیربنا : 365 مترمربع

خرید ویلا جنگلی با750 متر زمین داخل شهرک

690میلیون
شهر : نور
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد

خرید ویلا همکف لوکس داخل شهرکی آرام و چشم انداز زیبا

صفحه1 از6

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00

واژگان کلیدی

ارزان ترین ویلاها در شمال خرید آپارتمان خرید آپارتمان در شمال خرید آپارتمان شمال خرید ویلا خرید ویلا ارزان خرید ویلا جنگلی خرید ویلا جنگلی در شمال خرید ویلا در شمال خرید ویلا در مازندران خرید ویلا ساحلی خرید ویلا شمال خرید ویلا شهرکی خرید ویلا مازندران خرید ویلا مدرن خرید ویلای اقساطی خرید ویلای جنگلی خرید ویلای شهرکی شمال فروش آپارتمان درشمال فروش آپارتمان در مازندران فروش آپارتمان در نور فروش آپارتمان شمال فروش املاک شمال فروش ویلا آنلاین فروش ویلا به روز فروش ویلا جنگلی فروش ویلا داخل شهرک فروش ویلا در شمال فروش ویلا در مازندران فروش ویلا ساحلی فروش ویلا شمال فروش ویلا شهرکی فروش ویلا مازندران لوکس ترین ویلاها در شمال ویلا استخردار ویلا جنگلی ویلا در شمال ویلا دوبلکس ویلا ساحلی ویلا شمال ویلا شمال ارزان ویلا شهرکی ویلا فروشی لوکس شمال ویلا مازندران ویلا مبله ویلا مستقل ویلا نور ویلا نوشهر ویلا همکف گرانترین ویلاها در شمال
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی