ویلای شهرکی

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 630 مترمربع
زیربنا : 470 مترمربع
تعداد اتاق : 6 خواب

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1050 مترمربع
زیربنا : 420 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا در شهرک در سواحل زیبای دریای خزر

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 630 مترمربع
زیربنا : 430 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

ویلا 5 خوابه در شمال با استخر روباز

2 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 470 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا با 600 متر زمین استخردار

1 میلیارد و 250 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 570 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا در شمال با دید جنگل

750 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 480 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا شمال داخل شهرک با دید ابدی جنگل

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 940 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا در رویان فول امکانات

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا جنگلی سه خوابه در شمال

6 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال ساحلی استخردار

4 میلیلرد
شهر : نور
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 650 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با 650 متر زمین 

1 میلیارد و 950 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا جنگلی در شمال داخل شهرک

6 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 800 مترمربع
تعداد اتاق : 7 خواب

خرید ویلا استخردار در شمال با تمام امکانات 

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا لوکس با محوطه سازی شکیل در شمال

850 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 316 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با استخر با تمام امکانات

550 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا شهرکی سه خوابه در مازندران

700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا دوبلکس در بهترین منطقه شمال

1 میلیارد و 250 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 380 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با دید جنگل سه خوابه

6 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

ویلا مدرن 5 خوابه با 800 متر زمین در شمال

2 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا با 800 متر زمین داخل شهرک با دید جنگل

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه جنگلی

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا ساحلی همکف دوخوابه فول امکانات

410 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 270 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا شهرکی جنگلی در شمال

360 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک با نگهبانی 24 ساعته 

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 316 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا ساحلی در شمال

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 340 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در سواحل زیبای دریای خزر

410 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 165 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شمال جنگلی با نگهبانی

1 میلیارد و 150 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 130 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با 600 متر زمین در شمال

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال با370 متر زمین و 300 متر بنا

4 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

فروش ویلا استخردار سواحل زیبای دریای خزر

2 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا ساحلی با 400 متر زمین داخل شهرک 

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 215 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس سنددار در شمال با 330 متر زمین

1 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 361 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در استان مازندران

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

 خرید ویلا جنگلی سه خوابه  

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 284 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا جنگلی در شمال با دید جنگل و نورگیر عالی

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 850 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا با 850 متر زمین در شمال

 

790 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 530 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

 خرید ویلا جنگلی در شمال سه خوابه

900 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا باغ جنگلی در شمال با تمام امکانات

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا جنگلی دو خوابه مبله  

320 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 260 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا درمازندران با نگهبانی 24 ساعته

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا 4 خوابه دوبلکس مشرف به جنگل

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی دوبلکس

1 میلیارد و 350 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا ساحلی در شمال 4 خوابه با 360 متر زمین

800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا تربلکس  شهرکی جنگلی در استان مازندران

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 960 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا ساحلی در شمال با 960 متر زمین و 250 متر بنا

صفحه1 از8

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی