ویلای جنگلی

3 میلیارد
شهر : رویان
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 380 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس مجهز به استخر در شمال

2 میلیارد و 300 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 460 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا و فروش ویلا در شمال با مناسب ترین قیمت

950 میلیون
شهر : سیسنگان
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 290 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا و فروش ویلا ارزان در شمال

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید و فروش ویلا جنگلی در شمال

880 میلیون
شهر : سیسنگان
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس سه خوابه در سیسنگان

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا برای خرید در شمال

1 میلیلرد و 200 میلیون
شهر : نور
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا شمال ارزان با شرایط اقساطی

1 میلبارد
شهر : نوشهر
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه با دید جنگل

780 میلیون
شهر : سیسنگان
مساحت : 270 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه با دیدی جنگل در شمال

850 میلیون
شهر : نور
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه در مازندران

650 میلیون
شهر : وازیوار
مساحت : 230 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا فروشی با تراس رو به جنگل

670 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک

700 میلیون
شهر : سیاهرود
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا سنددار در شمال

550 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا دوخوابه در شمال

770 میلیون
شهر : نور
مساحت : 420 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس سه خوابه

450 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 110 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا دو خوابه در بهترین خیابان رویان

840 میلیون
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا سه خوابه دوبلکس در شمال

450 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 240 مترمربع
زیربنا : 100 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا دو خوابه با دید جنگل

580 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 175 مترمربع
زیربنا : 110 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا همکف در شمال

480 میلیون
شهر : نور
مساحت : 180 مترمربع
زیربنا : 137 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا دو خوابه 

3 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 330 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در مازندران

10 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا 4 خوابه در شمال

9 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 750 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا شمال مجهز به استخر و سونا و جکوزی

950 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا مبله با دید جنگل داخل شهرک

2 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا رومی مجهز به شاه نشین

5 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا مدرن در شهرک برند

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا 4 خوابه با امکانات کامل

460 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 175 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس مجهز به سونا

2 میلیارد
شهر : رویان
مساحت : 460 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس مدرن با دید بی نظیر جنگل

790 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 530 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس مبله

550 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال

550 میلیون
شهر : نور
مساحت : 570 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا با طراحی و محوطه سازی شکیل با 570 متر زمین

600 میلیون
شهر : نور
مساحت : 520 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با دید بی نظیر

600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 175 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا جنگلی سه خوابه

540 میلیون
شهر : نور
مساحت : 225 مترمربع
زیربنا : 165 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس با دید بی نظیر جنگل

460 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا در بهترین منطقه نوشهر

455 میلیون
شهر : سیسنگان
مساحت : 243 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا همکف با دید جنگل

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا با دید جنگل در مازندران

دو میلیارد و پانصد میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در دریابیشه

400 متر زمین - 360 متر بنا

یک میلیارد و نهصد میلیون
شهر : رویان
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در یکتاسرا

1000 متر زمین - 250 متر زیر بنا

1 میلیارد و 750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 860 مترمربع
زیربنا : 320 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در ملکار

860 متر زمین - 230 متر بنا

یک میلیارد و سیصد میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1100 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید خونه باغ در شمال

1100 متر زمین 150 متر بنا

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون
شهر : رویان
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا 4 خوابه در رویان

450 متر زمین 280 متر بنا

یک میلیارد
شهر : چمستان
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی نوساز

440 متر زمین - 200 متر بنا

نهصد و پنجاه میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در وازیوار

400 متر زمین  -  300 متر زمین

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی