ویلای جنگلی

410 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 165 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شمال جنگلی با نگهبانی

650 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا 4 خوابه با دید جنگل و مستقل

490میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال با 250 متر زمین

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال با370 متر زمین و 300 متر بنا

550 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال 

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 433 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس با نمای سفید در شمال

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 215 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس سنددار در شمال با 330 متر زمین

1 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 361 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در استان مازندران

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

 خرید ویلا جنگلی سه خوابه  

1 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا جنگلی مستقل در شمال با طراحی زیبا 

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 284 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا جنگلی در شمال با دید جنگل و نورگیر عالی

450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس جنگلی سه خوابه

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 850 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا با 850 متر زمین در شمال

 

460 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا جنگلی  سه خوابه در شمال

 

790 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 530 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

 خرید ویلا جنگلی در شمال سه خوابه

900 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا باغ جنگلی در شمال با تمام امکانات

1 میلیارد و 150 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 395 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال با تمام امکانات

700میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه جنگلی در شمال

 

490 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه جنگلی با تمام امکانات

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 850 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 8 خواب

خرید ویلا استخردار در مازندران با 8 اتاق خواب

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا جنگلی دو خوابه مبله  

360 میلیون
شهر : نور
مساحت : 230 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی دوبلکس سه خوابه 

320 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 260 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا درمازندران با نگهبانی 24 ساعته

330میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال دوبلکس جنگلی سه خوابه

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا 4 خوابه دوبلکس مشرف به جنگل

680 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 290 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی با وان و جکوزی و استخر

260 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا همکف جنگلی با دو خواب

310 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شمال دو خوابه با دید جنگل به صورت مبله

250 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی مستقل

 

4 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 5000 مترمربع
زیربنا : 800 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

ویلا استخردار با دید جنگل

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1160 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا باغ جنگلی در شمال با زمین بزرگ

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی دوبلکس

240 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 100 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال همکف با تمام امکانات

800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا تربلکس  شهرکی جنگلی در استان مازندران

1 میلیارد و 900 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 635 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا مدرن استخردار در شمال با دید جنگل

450 میلیون
شهر : نور
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا  ییلاقی در ارتفاعات زیبای کجور

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 380 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی و داخل شهرک با 380 متر زمین

330میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس در استان مازندران

370 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا جنگلی در شمال دو خوابه با تمام امکانات

250 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا شمال جنگلی دو خوابه مستقل 

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا استخردار جنگلی با 400 متر زمین

280 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا همکف در شما ل با دید جنگل

450 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه در منطقه زیبای نوشهر

850 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 650 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا جنگلی با 650 متر زمین با سند ششدانگ

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی