ویلای جنگلی

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 210 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال

550 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 288 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا دوبلکس در شمال ایران

3 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 550 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا فول امکانات داخل شهرک با دید بی نظیر جنگل

1 میلیاردو 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 7 خواب

خرید ویلا شهرکی در شمال رو به جنگل

360 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال داخل شهرک

780 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 950 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا باغ جنگلی در شمال منطقه زیبای رویان

860 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 485 مترمربع
زیربنا : 218 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا باغ در شمال شهرکی

620 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 380 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش سه دستگاه ویلا دوبلکس در شمال

1 میلیاردو 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 929 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال

410 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 235 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا دوبلکس فول امکانات در شمال

370 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا جنگلی سه خوابه در رویان

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1200 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با 1200 متر زمین

2 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با 900 متر زمین

3 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی با تمام امکانات و سند ششدانگ

8 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 5500 مترمربع
زیربنا : 100 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در دامنه های سرسبز شمال با 5500 متر زمین

400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا سه خوابه در شمال

5 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 8500 مترمربع
زیربنا : 2500 مترمربع
تعداد اتاق : 15 خواب

خرید ویلا فول امکانات در شمال با8500 متر زمین 

350 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی با قیمت مناسب

260 میلیون
شهر : ایزد شهر
مساحت : 188 مترمربع
زیربنا : 284 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در ایزدشهر جنوبی با دید جنگلی عالی

1 میلیارد و 600 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 3000 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا با 3000 متر زمین فول امکانات در محمود آباد

850 میلیون
شهر : نور
مساحت : 1950 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا مستقل جنگلی با زمین بزرگ

280 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی دو قلو در مازندران

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی داخل شهرک

190میلیون
شهر : نور
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شمال با 700 متر زمین و دید کامل جنگل

1 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 560 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک

290 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شمال جنگلی و شهرکی

190میلیون
شهر : نور
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 110 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید خانه باغ ویلایی با 700 متر زمین در شمال

900 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 470 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا در شمال فول امکانات در شمال

400 میلیون
شهر : آمل
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا جنگلی مستقل با900 متر زمین در شمال

350 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس جنگلی داخل شهرک

550 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی دوبلکس داخل مجموعه با نگهبانی

350 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 240 مترمربع
زیربنا : 165 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در شمال با دید کامل جنگل و داخل شهرک

300 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 115 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا دو خوابه همکف در شمال

800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 520 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا شهرکی با دید جنگل در مازندران

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا تربلکس با نگهبانی و دید کامل جنگل

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 750 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلای شمال با دید عالی

8 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 2500 مترمربع
زیربنا : 2000 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلای لاکچری با دو استخرومحوطه سازی بسیار عالی

12 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 2500 مترمربع
زیربنا : 1100 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا فول امکانات استخردار در دامنه جنگل

380 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با تمام امکانات به صورت مستقل

230 میلیون
شهر : محمود آباد
مساحت : 4000 مترمربع
زیربنا : 100 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید 9 دستگاه ویلا در محمود آباد جنگلی

580 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 850 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال

500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 296 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

معاوضه ویلا با تهران و یا مناطق برتر کرج

750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 290 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا لاکچری مجهز به وان و جکوزی در شمال

300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا ارزان در شمال منطقه زیبای ونوش

300 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 130 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا همکف دو خوابه در شمال ایران

صفحه1 از8

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00

واژگان کلیدی

ارزان ترین ویلاها در شمال خرید آپارتمان خرید آپارتمان در شمال خرید آپارتمان شمال خرید ویلا خرید ویلا ارزان خرید ویلا جنگلی خرید ویلا جنگلی در شمال خرید ویلا در شمال خرید ویلا در مازندران خرید ویلا ساحلی خرید ویلا شمال خرید ویلا شهرکی خرید ویلا مازندران خرید ویلا مدرن خرید ویلای اقساطی خرید ویلای جنگلی خرید ویلای شهرکی شمال فروش آپارتمان درشمال فروش آپارتمان در مازندران فروش آپارتمان در نور فروش آپارتمان شمال فروش املاک شمال فروش ویلا آنلاین فروش ویلا به روز فروش ویلا جنگلی فروش ویلا داخل شهرک فروش ویلا در شمال فروش ویلا در مازندران فروش ویلا ساحلی فروش ویلا شمال فروش ویلا شهرکی فروش ویلا مازندران لوکس ترین ویلاها در شمال ویلا استخردار ویلا جنگلی ویلا در شمال ویلا دوبلکس ویلا ساحلی ویلا شمال ویلا شمال ارزان ویلا شهرکی ویلا فروشی لوکس شمال ویلا مازندران ویلا مبله ویلا مستقل ویلا نور ویلا نوشهر ویلا همکف گرانترین ویلاها در شمال
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی