ویلای جنگلی

10 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 900 مترمربع
زیربنا : 700 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا 4 خوابه در شمال

9 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 750 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا شمال مجهز به استخر و سونا و جکوزی

950 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا مبله با دید جنگل داخل شهرک

2 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا رومی مجهز به شاه نشین

5 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا مدرن در شهرک برند

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 700 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا 4 خوابه با امکانات کامل

460 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 175 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس مجهز به سونا

2 میلیارد
شهر : رویان
مساحت : 460 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس مدرن با دید بی نظیر جنگل

790 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 530 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا دوبلکس مبله

550 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی در شمال

550 میلیون
شهر : نور
مساحت : 570 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا با طراحی و محوطه سازی شکیل با 570 متر زمین

600 میلیون
شهر : نور
مساحت : 520 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در شمال با دید بی نظیر

600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 175 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا جنگلی سه خوابه

540 میلیون
شهر : نور
مساحت : 225 مترمربع
زیربنا : 165 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس با دید بی نظیر جنگل

460 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 200 مترمربع
زیربنا : 120 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

فروش ویلا در بهترین منطقه نوشهر

455 میلیون
شهر : سیسنگان
مساحت : 243 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

ویلا همکف با دید جنگل

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا با دید جنگل در مازندران

دو میلیارد و پانصد میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 360 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در دریابیشه

400 متر زمین - 360 متر بنا

یک میلیارد و نهصد میلیون
شهر : رویان
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در یکتاسرا

1000 متر زمین - 250 متر زیر بنا

1 میلیارد و 750 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 860 مترمربع
زیربنا : 320 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در ملکار

860 متر زمین - 230 متر بنا

یک میلیارد و سیصد میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 1100 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید خونه باغ در شمال

1100 متر زمین 150 متر بنا

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون
شهر : رویان
مساحت : 450 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا 4 خوابه در رویان

450 متر زمین 280 متر بنا

یک میلیارد
شهر : چمستان
مساحت : 440 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا جنگلی نوساز

440 متر زمین - 200 متر بنا

نهصد و پنجاه میلیون
شهر : رویان
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا در وازیوار

400 متر زمین  -  300 متر زمین

هفتصد و پنجاه میلیون
شهر : رویان
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا 4 خوابه در رویان

280متر زمین  -  190 متر بنا - 4 خوابه - سه خواب مستر

ششصد میلیون
شهر : چمستان
مساحت : 230 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا 4 خوابه جنگلی

230 متر زمین  200 متر بنا پلاک اول جنگل

ششصد و پنجاه میلیون
شهر : چمستان
مساحت : 275 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

275 متر زمین 250 متر زمین  5 خوابه  مستردار

هفتصد میلیون
شهر : چمستان
مساحت : 286 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا در چمستان

286 متر زمین  200 متر بنا  سه خوابه دوبلکس دارای دو مستر

ششصد و هفتاد میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در چلندر

500 متر زمین  200 متر بنا  3 خوابه  یک سرویس مستر

پانصد و پنجاه میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 160 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا مبله در سیسنگان

550 متر زمین - 160 متر بنا - 2 خوابه در سیسنگان

پانصد میلیون
شهر : چمستان
مساحت : 800 مترمربع
زیربنا : 130 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا باغ استخردار در شمال

800 متر زمین ، 130 متر زیر بنا ، 2 خوابه شیک و اکازیون

پانصد میلیون
شهر : چمستان
مساحت : 205 مترمربع
زیربنا : 165 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا دوبلکس در واز

205 متر زمین -165 متر بنا

قابل معاوضه با آپارتمان در آمل

دوبلکس - مبله - نوساز

چهارصد و پنجاه میلیون
شهر : رویان
مساحت : 210 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد

ویلا 450 میلیونی در شمال

210 متر زمین ، 140 متر بنا ، دو خوابه  ** قیمت مناسب**

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نور
مساحت : 875 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا همکف در مازندران

700میلیون
شهر : نور
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

خرید ویلا در نور با تمام امکانات

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 630 مترمربع
زیربنا : 430 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

ویلا 5 خوابه در شمال با استخر روباز

2 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 470 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

خرید ویلا با 600 متر زمین استخردار

1 میلیارد و 250 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 570 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا در شمال با دید جنگل

750 میلیون
شهر : رویان
مساحت : 480 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا شمال داخل شهرک با دید ابدی جنگل

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 940 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 5 خواب

خرید ویلا در رویان فول امکانات

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

فروش ویلا جنگلی سه خوابه در شمال

1 میلیارد و 950 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا جنگلی در شمال داخل شهرک

250 میلیون
شهر : نور
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب

خرید ویلا جنگلی در مازندران

6 میلیارد
شهر : نوشهر
مساحت : 1000 مترمربع
زیربنا : 800 مترمربع
تعداد اتاق : 7 خواب

خرید ویلا استخردار در شمال با تمام امکانات 

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
مساحت : 550 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

فروش ویلا لوکس با محوطه سازی شکیل در شمال

اطلاعات تماس

مازندران، کیلومتر 4 جاده رویان - نوشهر، حسن آباد، طبقه فوقانی فروشگاه تونل
تلفن های تماس :
تلفن دفتر :   44652710 - 011
تلفن همراه :    2035-840-0912
تلفن همراه :    2045-840-0912
تلفن همراه :    2055-840-0912

شنبه تا پنجشنبه
08:00 - 18:00
جمعه ها
8:00 - 18:00
تمامی حقوق مطالب وب سایت متعلق به کارگزاران ملکی ژوآن © بوده و هرگونه کپی برداری از آن دارای پیگرد قانونی می باشد طراحی سایت املاک
تماس تلفنی